Gemeente Waalre kiest voor Ictivity bij digitalisering van nieuw multifunctioneel gemeentehuis
De gemeenten Waalre en Veldhoven zijn na een aanbestedingsprocedure een overeenkomst aangegaan met Ictivity als IT-partner. Ictivity wordt voor de gemeente Waalre onder andere verantwoordelijk voor het IT-beheer in tweede en derde lijn, de IT-infrastructuur en flexibele werkplekken. Bij de gemeente Veldhoven levert Ictivity onder meer de Infrastructure-as-a-Service.
Het officiële startschot voor de aanleg van een moderne digitale infrastructuur, die plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt, werd op 8 mei jl. door Jan Thomassen (manager Informatisering en Automatisering gemeente Waalre), Pieternel van Dijk (Facility manager gemeente Veldhoven) en Wilbert van Beek (commercieel directeur Ictivity) gegeven met de ondertekening van de aanbestedingsovereenkomsten.

In 2012 verwoestte een brand het monumentale gemeentehuis in Waalre. Afgelopen najaar werd op de oude plek begonnen met de (her)bouw van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis dat naar verwachting eind 2017 in gebruik wordt genomen. Het nieuwe gemeentehuis wordt een multifunctioneel complex, dat zowel de gemeente als andere maatschappelijke gebruikers – zoals verenigingen en een bibliotheek – huisvest. De ruimtes in het gebouw zijn flexibel te gebruiken om de samenwerking tussen de overheid en inwoners te stimuleren. Aansluitend op de inrichting, kiest de gemeente Waalre voor de introductie van Het Nieuwe Werken, zodat ook de medewerkers hun taken flexibel kunnen uitvoeren.

Flexibele werkplekken en IT-beheer
Ictivity levert vanuit haar datacenters voor de gemeente Waalre de nieuwe IT-infrastructuur en de virtuele werkplekken, dit project zal voor 1 november 2017 worden opgeleverd. Daarnaast wordt het volledige beheer van deze nieuwe infrastructuur bij Ictivity belegd. Voor de eerstelijns helpdesk, het technisch applicatiebeheer en het databasebeheer heeft de gemeente Waalre een samenwerkingsverband met buurgemeente Veldhoven. Vanaf 1 november 2018 neemt ook gemeente Veldhoven haar Infrastructuur-as-a-Service van Ictivity af. De beide gemeenten hebben samen de aanbestedingsprocedure doorlopen.

Samenwerking

Gemeente Waalre kiest voor IT dienstverlening IctivityEen belangrijke reden voor de gunning was het heldere en goed uitgewerkte plan van aanpak en de fasering. Daarnaast was de producten diensten catalogus voor zowel de gemeente Waalre als Veldhoven erg helder. Ook is er uitvoerig nagedacht over de samenwerking tussen de beide gemeenten, het Ictivity ServiceCenter en de servicedesk van de gemeente Veldhoven. De looptijd van de aanbestedingsovereenkomst is van 1 november 2017 tot en met 1 januari 2022, waarna beide gemeenten de mogelijkheid hebben om de overeenkomst driemaal met twee jaar te verlengen.

Ervaring

Wilbert van Beek, commercieel directeur Ictivity: “Een nieuw gemeentehuis voor gemeente Waalre met een modern ontwerp, dat ook digitaal aan de eisen van vandaag de dag moet voldoen – daar werken wij natuurlijk zeer graag aan mee. Ictivity heeft veel ervaring in de gemeentemarkt, maar dit is een bijzonder en interessant traject mede door de ICT samenwerking tussen de gemeente Waalre, Veldhoven en Ictivity. Met onze flexibele werkplekken, snelle IT-infrastructuur en managed dienstverlening zorgen wij ervoor dat beide gemeenten kunnen beschikken over een duurzame infrastructuur als fundament voor een verdere digitale transformatie.”

Alexander van Holstein, wethouder gemeente Waalre: “Voor een gemeente vormt de ICT als het ware de zenuwbanen van de organisatie. Ook in een modern nieuw multifunctioneel gemeentehuis waarbij de ontmoeting tussen inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en de gemeente centraal staat, is optimale IT ondersteuning een onmisbare randvoorwaarde. Alleen dan kunnen we als gemeente bij de tijd blijven en ons werk zowel in het gemeentehuis als op locatie goed uitvoeren. Ik ben dan ook trots dat we in Ictivity een partner hebben gevonden die begrijpt wat wij nodig hebben en dit ook kan realiseren.”