Naast de normale detacheringsdiensten introduceert Ictivity Staffing, specialist in ICT detachering, haar nieuwe dienst “Continue ICT”.

Deze nieuwe dienst is het gevolg van een onderzoek onder een aantal bestaande relaties van De Ictivity Groep. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan ICT ondersteuning maar dat men wel zelf de regie in handen wil houden. Ook wijst uit dat deze ICT ondersteuning op regelmatige basis dient plaats te vinden.

De reden van de behoefte aan ICT ondersteuning ligt in het feit dat er aangegeven is dat de beschikbaarheid van informatie cruciaal is voor de bedrijfsvoering. Voor werknemers is de beschikbaarheid van de IT-systemen dan ook net zo vanzelfsprekend als “water uit de kraan”. Gebruikers verwachten dat hun systemen het gewoon doen!

Met de Ictivity dienst Continue ICT helpen wij u de verwachtingen van uw medewerkers waar te maken. We combineren periodieke inzet van een beheerder met continue systeem- en netwerkbewaking en ServiceDesk ondersteuning. Zo voorkomen we veel verstoringen en lossen we ze razendsnel op! Het resultaat: verhoogde continuïteit tegen lagere kosten. Continue ICT zorgt ervoor dat uw medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare systemen. Feitelijk nemen wij al uw IT zorgen uit handen, wel zo prettig als u zich vooral wilt richten op uw eigen werk!

Kenmerken van Continue ICT

 • 24×7 bewaking van uw IT omgeving;
 • Beheerondersteuning via de ServiceDesk:
  • Tussen 08:00 tot 18:00 uur;
  • Voor beheerder en/of “super user”;
  • Telefonische ondersteuning voor alle IT gerelateerde vragen;
  • Doorzetten incident naar een derde partij of Consultant;
  • Incidentmelding middels telefoon, mail of uw persoonlijke Service portal;
 • Periodieke en schaalbare inzet van een aan u toegewezen systeem- en netwerkbeheerder.

Voordelen van Continue ICT

Continue ICT biedt u vele voordelen:

 • Continue bewaking van uw IT omgeving. Storingen worden snel herkend en vaak voorkomen;
 • Schaalbaar model: u kunt kiezen voor meer of juist voor minder beheeruren;
 • Lagere kosten dan bij Outsourcing;
 • Een vast gezicht op vaste tijden bij u op locatie;
 • Het gemak van één aanspreekpunt voor alle IT ondersteuning;
 • Inzet van derdelijns specialisten;
 • Optioneel: 24×7 ServiceDesk ondersteuning.

 Kennis en ervaring

De consultants en adviseurs van Ictivity hebben ruime ervaring met detacheringsvraagstukken. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 48
mail: [email protected]