Flexpool biedt ervaren specialisten voor ICT-beheer en ICT-servicedesk

Gemeente Tilburg heeft na een aanbestedingstraject gekozen voor Ictivity voor het leveren van uitvoerende IT-specialisten ter ondersteuning van de gemeentelijke ICT-afdeling. De gunning geldt voor een periode van twee jaar, met twee maal een optie voor nog een jaar verlenging. De overeenkomst met Ictivity maakt deel uit van een mantelovereenkomst waarbij nog twee andere partijen betrokken zijn.

Gemeente Tilburg loopt graag voorop. Er werken zo’n 1800 professionals met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Het overkoepelende doel is samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven. Hierbij is IT-ondersteuning onontbeerlijk en wil de gemeente graag een beroep kunnen doen op specialisten op afroep. Ictivity behaalde de hoogste score op het kwaliteitscriterium op basis van de voorgestelde werkwijze en kennisborging binnen de organisatie.

Flexpool biedt altijd ervaren mensen
Ictivity werkt met een zogeheten Flexpool. Dit is een groep beschikbare professionals die concrete ervaring hebben met ICT-vraagstukken binnen de lokale overheid. Hierdoor wordt kennisborging gerealiseerd en is er sprake van een korte inwerktijd.

Gemeente Tilburg koos verder voor Ictivity vanwege de hoge klanttevredenheid die uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek blijkt en de regionale aanwezigheid van het bedrijf die past in het MVO-beleid van Tilburg. Verder lag er onderscheidend vermogen in het organiseren van kennissessies, het aanbieden van een Customer Advisory Board en het feit dat voor kennisoverdracht ‘Training on the job’ wordt gebruikt.

Met de aanpak van Ictivity zijn ICT-professionals direct productief, ongeacht waar in de ICT-organisatie de professional aan de slag gaat. Dit draagt bij aan klant- en resultaatgerichtheid en drukt de kosten van inwerken. Bovendien is Ictivity reeds bekend met de ICT en de organisatiecultuur van gemeente Tilburg uit eerste hand, dus kunnen ze snel schakelen en zelfs invulling geven aan latente behoeften.

Kennisborging
“Kennisoverdracht vormt het hart van onze organisatie, dus ik ben blij te zien dat we ook daar de hoogste scores hebben behaald bij deze aanbesteding. We kennen gemeente Tilburg al goed, dus ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren die IT-organisatie zeer goed van dienst kunnen zijn”, aldus Wilbert van Beek, Commercieel Directeur van De Ictivity Groep. “Onze mensen in de Flexpool hebben actuele kennis van gemeentelijke IT-organisaties, dit gecombineerd met de kennis vanuit onze partnerstatussen met uiteenlopende leveranciers, maakt dat we direct van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente.”