Ictivity heeft de ISAE 3402 Type II certificering behaald. Met deze certificering bewijst Ictivity dat de kwaliteit van haar dienstverlening gewaarborgd is.

Ictivity behaalt ISAE 3402 type II certificeringISAE 3402 is een internationaal erkende standaard, gericht op vooraf gedefinieerde interne processen en beheersingsmaatregelen binnen een dienstverlenende organisatie. Omdat organisaties die processen uitbesteden eindverantwoordelijk blijven voor de interne beheersing, ontstaat de vraag hoe de dienstverlenende organisatie processen beheerst. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met anti-fraude? En voldoet de leverancier aan de AVG? ISAE 3402 geeft een antwoord op vragen die samengaan met outsourcing en biedt zogenaamde assurance over risicomanagement en interne beheersing.

In het geval van Ictivity heeft de certificering betrekking op de levering, implementatie, het beheer en onderhoud van ICT-infrastructuren, zoals overeengekomen in Service Level Agreements. Dit betreft de volgende processen:

  • Service Level Management
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Change Management
  • Logical Access Management
  • General IT Controls

 

Certificering biedt zekerheid voor alle klanten

In eerste instantie is de ISAE 3402 Type II certificering gericht op klanten in de financiële dienstverlening. Omdat Ictivity gedurende dagelijkse werkzaamheden toegang heeft tot vertrouwelijke klantdata moet de organisatie aan kunnen tonen dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Ictivity ziet echter steeds meer dat andere klanten ook om deze certificering vragen. Olaf Adams, kwaliteitsmanager bij Ictivity: “De ISAE 3402 standaard is belangrijk voor onze financiële klanten, maar ook voor bijvoorbeeld gemeentes die werken met vertrouwelijke gegevens van burgers. De wetgeving wordt ook steeds strenger op dat gebied. Ik ben trots op het behalen van de ISAE 3402 Type II certificering, omdat dit bevestigt dat we zorgvuldig omgaan met klantgegevens en het een officieel bewijs is dat wij onze processen en diensten op orde hebben.”