Microsoft Solutions partnerIn 2023 heeft Microsoft het Partnerprogramma vernieuwd. In het verleden kon vrijwel elk bedrijf een Microsoft Gold status “kopen” zonder te bewijzen dat je echt de kennis en ervaring in huis hebt. Microsoft kiest er nu voor om bedrijven alleen een partner status te laten voeren als ze ook echt aantoonbaar kennis en ervaring hebben en daar ook een aantoonbare groei in laten zien.

Dat betekent dat wanneer jouw organisatie kiest voor een partner met een Solutions Partner-status, je kiest voor een partner die elke dag opnieuw bewijst de juiste kennis en ervaring te bezitten. Zo maakt jouw organisatie optimaal gebruik van alle Microsoft-functionaliteiten.

Het programma bevat de volgende verbeteringen:
– Certificeringen beter afgestemd op huidige productlijnen
– Meting op aantal actieve klanten om actuele kennis te beoordelen
– Meting op groei in omzet en klanten om succes van een partner te beoordelen
– Reductie van het aantal statussen van ruim 20 naar slechts 6 statussen

De nieuwe statussen hebben de naam “Solutions Partner” en daarin bestaan de volgende categorieën:
– Business Applications
– Data & AI
– Digital & App Innovation
– Infrastructure
– Modern Work
– Security

Ictivity heeft ervoor gekozen 5 van deze statussen te gaan behalen waarbij er 3 reeds gerealiseerd zijn. Ictivity beschikt over een Solutions Partner status in Infrastructure, Security en Modern Work waarbij we de komende weken deze status op Data & AI en Digital & App Innovation zullen toevoegen.