Security dashboard

Security dashboard & reporting

De resultaten van de vulnerability scanners, webscanners en Hacker Alert komen samen in een centraal Security Management Dashboard. Bij elk risico dat wordt gevonden wordt informatie beschikbaar gesteld over mogelijke oorzaken en oplossingen. Alle kwetsbaarheden en risico’s die de scanners constateren worden vertaald naar een risicoclassificatie. 

Deze risicocategorieën sluiten aan bij algemene en sectorspecifieke normeringen zoals ISO27001, NEN7510 voor de zorg en de BIG voor gemeentes. Deze optie is zeer interessant om als organisatie te laten zien dat je de maximale maatregelen treft om te voldoen aan desbetreffende normeringen. In totaal ondersteunt Ictivity elf normeringen die laten zien in hoeverre je voldoet aan de geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Mocht een security issue gevonden zijn, dan is direct inzichtelijk welke norm niet wordt gehaald of aan welke aanbeveling niet wordt voldaan. Daarmee ben je aantoonbaar ‘in control’.

IT security dashboard

Reno van der Looij - IT & ICT advies
Vraag een gratis Security adviesgesprek aan!

Reno van der Looij

Stuur een e-mail 088-4284848