Professionalisering IT afdeling

Aan de IT afdeling worden hogere eisen gesteld; op de werkvloer wordt de nieuwste technologie verwacht en deze moet optimaal aansluiten bij de bedrijfsprocessen. Dit alles gaat in een sneltrein tempo waardoor IT afdelingen de aansluiting verliezen. Om ervoor te zorgen dat IT afdelingen een professionaliseringsslag gaan maken, heeft Ictivity Training hiervoor een programma samengesteld voor de professionalisering van IT afdelingen op vakkennis en persoonlijke vaardigheden.

ICT Competence check
Het programma start met een ICT Competence check waarbij de ICT kennis en persoonlijke vaardigheden van de medewerkers in kaart worden gebracht.

Individueel Begeleid Leren (IBL)
Aan de hand van de resultaten wordt een persoonlijk bijscholing programma voor de ICT medewerkers samengesteld om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je alleen dat leert wat aansluit bij jouw leerdoelen. De combinatie opdracht gestuurd leren “Leren door te doen” met ondersteuning van een trainer zorgt voor een hoog rendement.

Bijscholing Persoonlijke vaardigheden
De huidige IT professional moet niet alleen passie en kennis hebben voor techniek, hij moet ook uitstekend met mensen overweg kunnen en oog hebben voor de bedrijfsbelangen. Techniek is niet langer een doel, maar een middel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
De IT-professional dient ook te beschikken over persoonlijke vaardigheden als:
• Klantgericht communiceren en handelen
• Communicatief vaardig zijn
• Vertalen van bedrijfsvraagstukken naar IT oplossingen
• Proces- en projectmatig werken

Kennismeting – examens en certificering
Iedere module wordt afgesloten met een kennismeting. Dit kan in de vorm van een erkend examen / certificering of een kennismeting op maat. Hiermee zorgen we ervoor dat inzichtelijk wordt gemaakt of de beoogde leerdoelen zijn behaald.

IT pro coach op locatie
Het is belangrijk dat de nieuwe kennis en vaardigheden ook in de praktijk worden gebracht. Dit betekent een andere manier van werken voor de ICT medewerkers. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en niet verwatert na verloop van tijd, worden de ICT medewerkers op locatie ondersteund en gecoacht door trainers van Ictivity.

Nazorgtraject
Ictivity vindt het belangrijk dat het programma een succes is voor iedereen. Daarom is er voor ICT medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben een nazorgtraject waarin heel gericht en afgestemd op de individu bijscholing plaatsvindt.

Martijn coolen
Meer weten?

Martijn Coolen, Account Manager Ictivity Training

Stuur een e-mail 088-4284848