Niets is vanzelfsprekender dan dat u internet en ICT-hulpmiddelen inzet op de werkvloer. Computers, laptops, tablets, smartphones, social media en internet: We kunnen niet meer zonder! Maar maakt iedereen wel efficiënt en effectief gebruik van deze ICT-hulpmiddelen? Of valt hier nog een heleboel “winst” te halen?

Daarbij vragen organisaties zich terecht af: wat levert een investering in leren nu eigenlijk op? Leuk al die trainingen en cursussen maar hoe zorg je er als organisatie voor dat je investeringen in opleiding renderen? Hoe zorg je voor een optimale transfer van de kennis en vaardigheden die in de opleiding worden opgedaan naar de praktijk? Het heeft immers geen zin dat deelnemers na een opleiding perfect kunnen uitleggen hoe ze een bepaalde procedure moeten toepassen als ze zich niet bewust zijn van de omstandigheden waarin deze gebruikt kan worden.

Als Ictivity Training geloven wij in de kracht van ‘face-to- face” (klassikaal) leren in de juiste context. Het klassikale leren verrijken we vervolgens met nieuwe technische mogelijkheden. Die toename aan technische mogelijkheden zorgt  voor andere leerbehoeften zoals leren op de eigen werkplek. Waar wij al jarenlang onze lokalen vullen met deelnemers aan meerdaagse trainingen, zien we dat dit verschuift. Daarom innoveert Ictivity Training ook inhoudelijk met leerconcepten waar on- en offline leren geïntegreerd zijn.

Wat bedoelen we met “de juiste context”?

Leren is in onze visie context gebonden. Wij zorgen ervoor dat de situatie binnen de trainingscontext zo veel mogelijk overeenkomt met die van de realiteit van de deelnemer. Ook gebruiken we met grote regelmaat een echte case, iets wat speelt en opgelost moet worden binnen de organisatie van de deelnemer. Als de case dan naar tevredenheid is vormgegeven zit daarin meteen het rendement.

Verbeteren van uw rendement uit trainingen

Het vergroten van het rendement van een training vraagt niet alleen om inzet van de deelnemer. Er moet sprake zijn van een partnership tussen deelnemer, leidinggevende (organisatie) en trainer (opleider). Niet alleen de deelnemer maar ook diens leidinggevende en de opleider / trainer(s) moeten delen in het eigenaarschap van het totale leerproces en het vertalen ervan naar de werkpraktijk.

Onze aanpak

De vraag hoe uw medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare ICT-hulpmiddelen vullen wij in door het opzetten van een op maat, en in de praktijk toepasbaar opleidingstraject.

Daarbij volgen wij de volgende stappen:

1. Vaststellen gewenste kennis en vaardigheden

2. Intake medewerkers

3. Opstellen maatwerk opleidingsplan

4. Uitvoeren maatwerk opleidingsplan

5. Evaluatie en nazorg maatwerk opleidingsplan

Voortdurend veranderende omstandigheden in het werk vragen er om dat werknemers continu blijven leren. Voor het handhaven en verbeteren van het concurrentievermogen zijn investeringen in de kennis en vaardigheden van de medewerkers essentieel. Dit leidt tot ‘human capital’ in de vorm van (nieuwe) competenties die kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van de diverse werkzaamheden.

Graag gaan wij met u het gesprek aan om te bespreken met welke leerinterventies wij u kunnen begeleiden naar het optimaal gebruik maken van de bij u beschikbare ICT-hulpmiddelen.

Kennis en ervaring

Toine van EijkDe trainers en adviseurs van Ictivity Training hebben ruime ervaring met vraagstukken rondom IT opledingen. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: telefoon: 088 – 428 48 48 mail: [email protected]

Auteur: Toine van Eijk ([email protected])