De ontwikkelingen in de markt gaan snel, zowel in uw branche als in de IT:

  • 24×7 Dienstverlening;
  • Fusies en samenwerkingen, met als sprekend voorbeeld gemeentelijke Shared IT Centers;
  • Het tijd en plaats onafhankelijk werken;
  • Het ontstaan en het managen van hybride omgevingen, cloud & on-premise;
  • Het verder standaardiseren en consolideren van de IT infrastructuur;
  • Verlaging van IT budgetten;
  • Etc.

Dit zijn allerlei trends waar organisaties én IT verantwoordelijken mee te maken hebben of krijgen. Daarnaast zijn er ook nog de dagelijkse werkzaamheden die nodig zijn om alle systemen operationeel te houden. Mede doordat veel IT budgetten onder druk staan, moeten er dagelijks keuzes gemaakt worden. Een belangrijke keuze die hieruit volgt is om je als IT afdeling meer te gaan richten op de functionele behoeften van je organisatie. Deze functionele behoeften zitten dicht bij uw gebruikers en dicht op het proces van uw organisatie. Dit onderdeel is een voorwaarde om als IT afdeling meerwaarde te blijven bieden voor uw organisatie.

Toegevoegde waarde van functioneel beheer

De verschuiving van technisch naar functioneel beheer, in combinatie met de verlaagde IT budgetten, zorgt er voor dat u gedwongen wordt een keuze te maken over het wel of niet zelf beheren van uw IT infrastructuur. Het in de lucht houden en beheren van bijvoorbeeld een mailserver kan (eenvoudig) aan een ander worden overgelaten. Door uw technische IT infrastructuur, of een deel hiervan, extern onder te brengen, creëert u ruimte om als IT afdeling de functionele kant te faciliteren en dus toegevoegde waarde aan uw organisatie te leveren!

Wat kunt u doen?

Om aan de steeds veranderende behoeften van uw organisatie te blijven voldoen, is ons advies om uw focus te richten op de functionele kant. Dit raakt het dichtst uw activiteiten gericht op uw interne en/of externe klant. Dé kant waar uw IT afdeling van toegevoegde waarde kan en moet zijn. Maak op basis van uw IT infrastructuur én de invulling van uw IT afdeling de keuze: wat wil ik nog zelf beheren en supporten of wat kan ik bij een ander onder brengen.

Kennis en ervaring

Foto Robin Wijnen nieuwsbriefDe consultants en adviseurs van De Ictivity Groep hebben ruime ervaring met advisering over beheer vraagstukken. Zij zijn dan ook de aangewezen personen om hierover te sparren. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: telefoon: 088 – 428 48 48 mail: [email protected]

Auteur: Robin Wijnen ([email protected])