Bijna al het nieuws omtrent het Power Platform is gericht op Security, Governance en Compliance.  Power Apps, Power Automate en Power BI krijgen allemaal verbeteringen op het gebied van beheer, beveiliging en controle, zodat medewerkers informatie kunnen benaderen waar en wanneer ze deze nodig hebben voor de optimale uitvoering van hun werkzaamheden.

Informatiebeveiliging 
Het Power Platform is voorzien van verbeterde mogelijkheden om datalekken te voorkomen. Power BI data kan bijvoorbeeld geëxporteerd worden en de beveilingsprotocollen kunnen voortaan voor die data automatisch uitgerold worden over de export. Zo blijft zelfs de export beveiligd binnen dezelfde parameters als die om het Power BI dashboard heen gebouwd zijn.

Ook Dataverse krijgt de functionaliteiten op het gebied van Information Protection beschikbaar, door middel van het labelen van de data in Apps of  Flows. Zo blijft de data tijdens de gehele verwerking beschermd. De databeveiliging en -opslag wordt centraal geregeld, maar het beheer vindt voortaan plaats aan de bron en niet langer op App of Flow niveau.

Data Loss Preventions 
Data Loss Prevention (DLP) op Power Platform was al lange tijd mogelijk. Connectoren (meer dan 400!) konden geblokkeerd worden, of er kon een splitsing gemaakt worden tussen welke connectoren business data kon worden uitgewisseld. Daardoor was er controle dat bedrijfsinformatie nooit buiten de organisatiestructuur gestuurd kon worden. DLP gaat nu nog een stap dieper. Niet alleen kunnen volledige connectoren geblokkeerd worden, voortaan kan ook binnen een connector, per actie, een beslissing gemaakt worden.

Wil je niet dat gebruikers informatie kunnen wegschrijven via Apps of Flows, maar wel informatie kunnen uitlezen? Schakel dan de connector in, maar zorg ervoor dat alle readwrite-acties geblokkeerd worden.

Dashboards & governance 
Op organisatieniveau komen Dashboards beschikbaar van waaruit de IT afdeling alle Flows, Apps en Business reports in de omgeving kan overzien. Op basis van deze dashboards kan een strategie bepaald worden. Welke flows worden veel gebruikt? Moeten we deze flow naar een hoger niveau trekken? In welke apps zien we een stijging in gebruik? Waar moeten we kijken of de data goed verwerkt wordt? Welke dashboards tonen welke informatie? Wie consumeert die data en welke groepen hebben toegang tot deze informatie?

Al deze middelen geven de IT afdeling van een organisatie controle, overzicht en vertrouwen in het Power Platform, terwijl ze tegelijkertijd heel veel mogelijkheden aanbieden richting de business. De business kan aan de slag met de tools en alle mogelijkheden die daarbinnen ontsloten kunnen worden. Tegelijkertijd weet de IT afdeling dat de business niet per ongeluk een datalek of een compliancy issue veroorzaakt met de informatie die zij via het Power Platform verwerken.

Power Fx 
Power Fx is een van de grootste aankondigingen op het Power Platform. Deze aankondiging is meer interessant voor de beslissers en IT-specialisten binnen de organisatie dan voor de eindgebruikers. Op het Power Platform vindt een serieuze professionaliseringsslag plaats nu de taal een eigen identiteit krijgt: Power Fx.

Bekijk de video: What is PowerFX

Daarnaast vindt er integratie een plaats met de Azure DevOps omgeving. Vanaf heden kunnen ook Power Apps en Automate Flows voldoen aan de professionele standaarden van development, met testfases, deployment en life cycle management. Hierdoor kunnen standaarden afgesproken worden binnen de organisatie, zodat Apps en Flows voortaan aan die standaarden kunnen voldoen.

Het is met deze aankondiging duidelijk dat het Power Platform officieel uit haar kinderschoenen stapt en echt volwassen wordt. In tegenstelling tot zoveel andere platforms, stelt het Power Platform ook de ‘citizen developer’, een nieuw type ontwikkelaar uit de business die met weinig IT-kennis zelf software ontwikkelt, in staat om ermee aan de slag te gaan. Alles onder beheer van de IT Admins.

Stimuleer een datacultuur 
Mijn voorspelling: het omarmen van het Power Platform wordt de komende jaren de kop of munt tussen competitief blijven in de markt, of achterblijven. Terugdenkend aan Tech Intensity: het draait om cultuur. Medewerkers alleen toegang geven tot het Power Platform is niet voldoende. Om het platform echt van toegevoegde waarde te laten zijn voor de organisatie, zal op cultureel vlak gekeken moeten worden hoe de organisatie data deelt en consumeert.

Medewerkers moeten, waar ze ook werken, toegang krijgen tot data en gepresenteerd krijgen in hun online werkplek. Organisaties moeten medewerkers binnen de organisatie vertrouwen met deze data. Pas als dit gebeurd, is er sprake van een datacultuur. Het Power Platform is de beste tool om deze verandering mogelijk te maken.

Power Automate Deskop 
Tijdens Ignite 2019 werd Microsoft Power Automate Desktop aangekondigd en in september 2020 geïntroduceerd binnen het Microsoft Power Platform. Met Power Automate Desktop ben je als gebruiker of organisatie in staat om taken van je desktop te automatiseren (Robotic Proces Automation) en door middel van een handmatig proces of door de handmatige stappen met een recorder op te nemen.

Power Automate Desktop maakt onderdeel uit van de bestaande Power Platform licentie. Op Ignite maart 2021 heeft Microsoft aangekondigd dat Power Automate Desktop ook onderdeel wordt van de Windows 10 licentie.