De nieuwe werkplek is een web gebaseerd portaal die voorziet in de centrale toegang tot health informatie en specifieke content die gebaseerd is op functierol.

Een moderne werkplek is intuïtief en voorziet in een persoonlijk dashboard. Naast toegang tot eHealth apps en legacy Windows applicaties biedt de Workspace informatie die specifiek afgestemd is op de medewerker.

De nieuwe werkplek is een persoonlijk dashboard
De nieuwe werkplekomgeving bestaat niet meer uit een fysiek apparaat zoals een laptop of een werkstation. De nieuwe werkplek is een digitale werkplek, een web gebaseerd portaal die voorziet in de centrale toegang tot health informatie en specifieke content die gebaseerd is op functierol. Zo’n moderne Workspace is toegankelijk vanaf ieder willekeurig device waarbij met één keer aanmelden alle toegang is geregeld tot persoonlijke informatie, eHealth apps en ook de legacy Windows applicaties zoals het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).

Het werken met een online werkplek is vergelijkbaar met de introductie van het persoonlijke gezondheidsdossier (PGD). Mensen gebruiken het persoonlijke dossier omdat ze zelf het overzicht willen houden over wat er met hen aan de hand is. De moderne Workspace is intuïtief en voorziet in een persoonlijk dashboard. Naast toegang tot eHealth apps en legacy Windows applicaties bericht de Workspace over Business Intelligence (BI) informatie die specifiek afgestemd is op de medewerker als individu. Dit draagt bij aan een efficiënte werkomgeving en optimale gebruikerstevredenheid.

Outsourcing en Cloud
Voor iedere organisatie is het belangrijk om te sturen op de activiteiten waarin de organisatie excelleert. Binnen Healthcare resulteert dit steeds vaker in outsourcing van nevenactiviteiten zoals het beheer van de basis ICT infrastructuur. De moderne Workspace sluit hier perfect op aan. Voor alle infrastructurele componenten wordt de organisatie ontzorgd waardoor de focus automatisch verschuift van technisch beheer naar de informatievoorziening. Dit draagt bij aan het optimaal functioneren van de organisatie. In een dergelijke situatie komt de toepassing vanuit de Cloud en blijft de zorgorganisatie eigenaar van de data.

Bij een dergelijk outsourcingsproject is het belangrijk om goede afspraken te maken met de ICT dienstverlener. Ondanks dat bij een aantal organisaties de NEN-normering centraal staat en organisaties ISO-gecertificeerd zijn blijft de bestuurder (ofwel eigenaar) van informatie eindverantwoordelijk. De moderne Workspace biedt transparantie in de ICT infrastructuur en een zorgvuldige naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Een duidelijke en aanwijsbare scheiding van Workspace en data is het resultaat.

Innovatie
Vanaf de eerste dag dat de Internet browser bestaat spreekt de ICT wereld over een web gebaseerde werkplek. In dat opzicht biedt de digitale werkplek geen vernieuwing. Toch is de ICT wereld veranderd door een andere invulling van ICT binnen de organisatie. Deze vernieuwing vraagt om een bredere ondersteuning van devices en genereert een onderscheid tussen applicaties en apps. De moderne Workspace vormt voor al deze componenten het centrale toegangspunt.

Naast een Pay-Per-Use model brengt de moderne werkplek een vernieuwing die daadwerkelijk bijdraagt aan kostenbesparing. Door het uitbreiden van een bestaande Windows legacy applicatie met een web gebaseerde business app ontstaat de mogelijkheid om te besparen op infrastructuurcomponenten en licentiekosten. Als voorbeeld kunnen verzorgenden zonder een remote desktop infrastructuur snel en eenvoudig bewoners informatie raadplegen en bewerken vanaf een mobiel apparaat.

Samenvattend
Blijf niet hangen in het oude denken en ga de innovatie in de zorg tegemoet. De keuze voor een moderne Workspace biedt u een persoonlijk dashboard voor toegang tot health apps en business informatie in een kostenbesparend en flexibel betalingsmodel.