Organisaties die een helder toekomstbeeld voor ogen hebben en de touwtjes in handen houden, zullen zien dat de tevredenheid bij de gebruikers toeneemt, dat ze optimaal gebruik kunnen maken van middelen en daardoor kostenefficiënter werken.

Als medewerker bij een IT-dienstverlener had ik nooit gedacht een blog te schrijven met als titel ‘IT volledig uitbesteden kan niet’. Toch ben ik nu op dat punt beland en sta ik volledig achter mijn uitspraak. Dat dit enige nuancering behoeft, lijkt me duidelijk. Ik leg het je graag uit.

Zorgvuldige maatregelen zijn niet genoeg
Over het uitbesteden van IT is al veel gezegd: hoe vind je de juiste partner, waar moet deze aan voldoen en hoe zit het met de prijs-kwaliteitverhouding? Een kleine zoektocht via Google levert ladingen aan artikelen op. Met al het advies dat online te vinden is, zou het een eitje moeten zijn. Toch zie ik dat organisaties steeds tegen hetzelfde probleem aanlopen. De IT wordt uitbesteed en het aanspreekpunt voor de IT-dienstverlener wordt een contractmanager die vaak een facilitaire of inkoopfunctie heeft. Men overlegt maandelijks in hoeverre de SLA wordt gehaald en, afhankelijk van de professionaliteit van de IT-dienstverlener, gaat men nog een stap verder en onderzoekt men ook de tevredenheid van de gebruiker (XLA) en stelt aan de hand daarvan verbetermogelijkheden voor. Ondanks deze zorgvuldige maatregelen blijkt de uitbesteding niet het gewenste effect op te leveren. Hoe kan dat?

De touwtjes in handen
Het grootste euvel is de regierol die binnen de eigen organisatie ontbreekt. Na de medewerkers, is IT een van de belangrijkste productiemiddelen van een organisatie. Het is daarom niet verstandig om een externe partij eindverantwoordelijk te maken voor hoe dit productiemiddel binnen jouw organisatie wordt ingezet. Zo is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk om met alleen maar medewerkers van een uitzendbureau je organisatie te runnen. Iemand binnen het bedrijf moet sturing kunnen geven, een plan hebben, en – als het aankomt op verbeteren van het primaire proces – weten hoe IT het slimst en optimaal ingezet kan worden. Dat deze persoon zaken uitbesteedt die anderen beter of voordeliger kunnen, is zeker aan te raden. Maar het is cruciaal dat de organisatie zelf de regie houdt en in kaart heeft waar het naartoe wil ontwikkelen met een slimmere inzet van IT.

Organisaties die een helder toekomstbeeld voor ogen hebben en de touwtjes in handen houden, zullen zien dat de gebruikerstevredenheid toeneemt, dat ze optimaal gebruik kunnen maken van middelen en daardoor kostenefficiënter werken. En wie wil dat nou niet? Kortom: laat je gerust adviseren en inspireren door een IT-dienstverlener. Besteed werkzaamheden waar nodig uit. Maar beslis zelf hoe je IT als productiemiddel het beste in kunt zetten in je eigen organisatie!

Dominique Frison
Account Manager New Business