"Industriële bedrijven kunnen nog een flinke slag slaan op het gebied van digitalisering en (kantoor)automatisering".

Digitale transformatie staat bij veel productiebedrijven hoog op de agenda. Begrijpelijk, want IT-vernieuwing biedt de industrie veel economische kansen. Daarbij valt op dat de sector vooral investeert in productieautomatisering. Zonde, want juist een goed geïntegreerde kantoor- en productieautomatisering kan veel opleveren.

Om meer inzicht te krijgen in de kansen die digitalisering in de industrie biedt, onderzocht Ictivity de digitale werkbeleving binnen de sector. Hoe ervaren medewerkers de IT-faciliteiten in hun organisatie? En: waar liggen kansen voor verbetering?

Algehele tevredenheid
Het onderzoek (waaraan 438 respondenten uit de industrie deelnamen) laat om te beginnen zien dat werknemers in deze sector over het algemeen erg tevreden zijn met de IT-voorzieningen die hun organisatie ter beschikking stelt. De IT wordt beoordeeld met een dikke 8,3. Dat is nog net iets hoger dan in andere sectoren; gemiddeld beoordeelt werkend Nederland de voorzieningen met een 8,2.

Weinig thuiswerken
Wat verder opvalt: er wordt relatief weinig thuisgewerkt. Wél verwacht 41 procent van de medewerkers in de industrie na de coronacrisis vaker thuis te werken; een percentage dat in lijn ligt met andere sectoren.

Al met al is het beeld rondom digitale werkbeleving in de industrie redelijk rooskleurig. Toch kunnen ook industriële bedrijven nog een flinke slag slaan op het gebied van digitalisering en (kantoor)automatisering. Wat zijn onze belangrijkste aanbevelingen?

#1: Integreer kantoor- en productieautomatisering
Van bulkproductie bewegen steeds meer industriële bedrijven richting productie in kleinere, klantspecifieke series (build-to-order). Dat vraagt om meer flexibiliteit in de productie. Real-time inzicht op de werkvloer in klantdata uit het ERP-systeem kan zorgen voor een ‘smart’, maximaal efficiënt productieproces, met zo kort mogelijke doorlooptijden en een zo hoog mogelijke leverbetrouwbaarheid. Omgekeerd kan inzicht in betrouwbare productiedata zorgen voor betere keuzes en beslissingen in de werkvoorbereiding en op managementniveau.

Deze meer datagedreven werkwijze vereist een nauwere integratie van kantoor- en productieautomatisering. Daarbij valt het aan te raden om kantoorautomatisering richting de cloud te bewegen. Geïntegreerde clouddiensten op het snijvlak van big data, analytics en artificial intelligence (AI) kunnen zorgen voor voortdurende procesoptimalisatie en betere beslissingen op de werkvloer.

#2: Richt de digitale werkplek slimmer in
Van pakbonnen en orderbevestigingen tot facturen en werktekeningen: productiebedrijven produceren en versturen veel documenten. Het werkproces functioneert al jaren zo, maar kan inmiddels slimmer. Zo kan een online portaal of procesautomatisering veel werk schelen, net als samenwerking met klanten en leveranciers. Ook de communicatie tussen collega’s en met leveranciers kan verbeterd worden, zeker nu steeds meer mensen vaker op afstand werken. Veel van de hiervoor benodigde technologie is kant-en-klaar beschikbaar, maar in de drukte van alledag ‘vergeten’ bedrijven hierin te investeren. Daardoor blijft veel potentie onbenut.

En dat is jammer, want vooral het tegelijk in verschillende systemen moeten werken en inloggen wordt als frustrerend ervaren (door respectievelijk 21% en 18% van de medewerkers). Verder ergert maar liefst 40 procent van de medewerkers zich eraan dat informatie verspreid staat over verschillende systemen. Hier liggen dus zeker kansen voor verbetering.

#3: Investeer in gepersonaliseerde online dashboards
Steeds meer bedrijven gebruiken data om hun businessprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren. Maar door verouderde IT-systemen, in combinatie met schaarse capaciteit bij de afdeling Business Intelligence, ontstaan er al snel bottlenecks.

De oplossing: een Digital Workspace met gepersonaliseerde online dashboards. Teamleiders krijgen actueel inzicht in de productiviteit, HR in verzuim, en de BI-specialist kan zich vastbijten in de meer uitdagende analyses.

#4: Onderzoek SaaS-toepassingen
Gedreven door commerciële belangen focust de industrie sterk op kosten. Daardoor worden investeringen vaak uitgesteld en worden projecten regelmatig slechts deels uitgevoerd. Juist daarom past Software-as-a-Service (SaaS) goed bij de industrie: de kosten worden prettig verdeeld, en een vast bedrag per maand begroot makkelijker. Des te meer reden om de mogelijkheden van SaaS-toepassingen nader te onderzoeken.

#5: Zorg voor een goede onboarding en training
Een goede onboarding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers een vliegende start maken en dat ze op de eerste werkdag direct over alle benodigde applicaties en data kunnen beschikken. Tips voor een optimaal onboardingsproces lees je hier.

Ook training (online, klassikaal en/of door collega’s op de werkvloer) kan helpen om de digitale werkbeleving verder op te stuwen. Zeker in de industrie, waar nu al 46 procent zich door zijn werkgever gestimuleerd voelt om zich IT-vaardigheden eigen te maken via een training. Dat is hoger dan in alle andere onderzochte sectoren.

#6: Luister naar ideeën van medewerkers
Ten slotte: luister naar je medewerkers! Medewerkers in de industrie zijn vaak behoorlijk pragmatisch en inventief als het aankomt op IT. Zeker zodra er commerciële druk op de ketel staat (wat in veel industriële bedrijven nogal eens voorkomt) leren medewerkers zichzelf waar nodig IT-vaardigheden aan. Ook zorgen ze ervoor dat ze beschikking krijgen over de tools en informatie die ze nodig hebben.

Bovendien hebben medewerkers vaak genoeg ideeën hoe processen handiger kunnen. Zo heeft 49 procent van de medewerkers in de industrie weleens een suggestie gedaan voor het verbeteren van de digitale werkbeleving. Dat is aanzienlijk meer dan gemiddeld in Nederland (38%). Des te meer reden om van die praktijkkennis gebruik te maken.

Meer weten over de digitale werkbeleving in de industrie? Download dan nu ons onderzoeksrapport.