Er is een ommekeer gaande in het denken over en de toepassing van Open Source binnen overheden en het bedrijfsleven.
Daarom start ECABO in samenwerking met Ictivity Training met het tweede traject deskundigheidsbevordering Open source voor ICT docenten. Open Source kennis wordt steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Het ICT-beroepsonderwijs in Nederland moet hierop inspelen en ervoor zorgen dat leerlingen op het moment van afstuderen voldoende kennis en ervaring hebben die goed aansluit op de arbeidsmarkt. De training Open Source II is een deskundigheidsbevordering voor (ICT-)docenten en betrokkenen bij het beroepsonderwijs

Op de Startbijeenkomst Deskundigheidsbevordering Open Source ICT-docenten wordt door o.a. Fabrice Mous een presentatie verzorgd.