Whitepaper

Hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten: zorgwerkplek op maat

Whitepaper Omnia - Zorgwerkplek op maatU heeft als zorgbestuurder, locatiemanager, manager bedrijfsvoering of ICT-manager nog nooit zoveel strategische beslissingen moeten nemen als vandaag de dag. Immers, de zorgmarkt is sterk in beweging. De vraag die in iedere bestuurskamer speelt is: hoe kunnen we kosten besparen zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten? ICT speelt daarin een steeds nadrukkelijker rol, zowel in de cure als in de care sector.

De langdurige zorg staat onder druk. Budgetten krimpen, het aandeel intramurale zorg neemt snel af en de extramurale zorg krijgt te maken met zwaardere cliëntgroepen. Informatievoorziening en domotica spelen een steeds belangrijker factor in het realiseren van kwaliteit van zorg, zowel in het leven van cliënten als in het werk van zorgverleners. Dit vraagt om een up-to-date ICT-omgeving, terwijl de ICT-budgetten onder druk staan. Daarom heeft Ictivity een werkplek ontwikkeld die de kosten verlaagt en beter tegemoetkomt aan de behoeften van zorgverleners.

Meer weten over Omnia voor de Zorg?