Triade migreert totale ICT omgeving

Maximaal gefaciliteerd de toekomst in

Het is geen ‘eitje’: als leverancier van gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gehandicaptenzorg, met 130 locaties en 1.300 medewerkers, besluiten je totale backoffice en kantoorautomatisering te vervangen. Triade (Flevoland) schrok er niet voor terug en schakelde Ictivity in voor advies, ontwerp en implementatie. Resultaat: een nagelnieuwe werkplekomgeving die ruim baan biedt aan Het Nieuwe Werken en een state-of-the-art basisinfrastructuur waarop onbeperkt kan worden doorontwikkeld. Wat dat gaat opleveren voor de zorgverlening? Droom maar hardop, zegt Rob Timmerman, Hoofd ICT Triade.

Microsoft, tenzij

IT advies bij Triade

Triade maakt onderdeel uit van Carante Groep, een collectief van 11 stichtingen die samenwerken op terreinen als HR, financiën en informatietechnologie. Hoewel de stichtingen volledig autonoom zijn, maken zij, gedreven door schaalvoordelen en kostenefficiency, afspraken over gemeenschappelijke standaarden. Zo was er op automatiseringsgebied ooit de standaard Novell afgesproken. Een aantal jaren terug werd deze keuze nog eens tegen het licht gehouden en men vroeg zich af: zijn we daar nog wel zo blij mee? Kun je, als je technologieën en methodes wilt rationaliseren en meer voordelen zoekt op het gebied van kosten, flexibiliteit en kwaliteit van diensten, niet beter aansluiten bij Microsoft? En zou dat ook niet het beheer van issues, wijzigingen, integraties en upgrades vergemakkelijken en de continuïteit beter borgen? Op grond van deze afwegingen ging Carante Groep eind 2012 over op een ‘Microsoft, tenzij’-beleid. De stich