Sinds 2006 is Kempenhaeghe klant bij Ictivity. Rob Santegoeds, hoofd I&A bij Kempenhaeghe en Patrick van der Meer, accountmanager bij Ictivity kijken samen terug op ruim 8 jaar samenwerking.

Rob Santegoeds is sinds 3 jaar hoofd I&A bij Kempenhaeghe. Kempenhaeghe is een centrum voor epilepsie en slaapproblemen en diagnosticeert & behandelt mensen met epilepsie en/of slaapproblemen. Patrick van der Meer werkt vanaf januari 2013 als accountmanager bij Ictivity.

Achtergrond Kempenhaeghe:

  • Aantal werkplekken: 800
  • Aantal medewerkers: 1300
  • Aantal mw IT afdeling: 16, waarvan 2 op servicedesk
  • Er zijn voorzieningen voor thuiswerkplekken maar wel op basis van BYOD
  • OS/Platformen: Citrix 6.5, VMware 5.2, Windows Server 2008, Win7
  • Aantal patiënten: Langverblijf epilepsiezorg, AWBZ: 300 bewoners; Gespecialiseerde ziekenhuiszorg, ZVW: 50.000 consulten per jaar

Rob Santegoeds over Patrick van der Meer

Waarom zijn jullie met Ictivity een samenwerking gestart?
“Toen ik 3 jaar geleden bij Kempenhaeghe in dienst kwam, bestond het contact met Ictivity reeds in de vorm van een ASK (Advice Sparring Knowledge) contract, een samenwerkingsovereenkomst waarbij Kempenhaeghe proactief werd ondersteund door Ictivity in het ICT beheer. Ik kwam voor de uitdaging te staan om een achterstand in onze IT voorzieningen in te halen welke vertaald werd naar een fors aantal IT infrastructuur projecten. Gezien de goede ervaringen van Kempenghaeghe met Ictivity in het verleden heb ik besloten samen met Ictivity deze projecten op te pakken”.

Jullie zijn recent aan het migreren naar Windows 7. Waarom is er niet gekozen voor Windows 8?
“We hebben bewust niet gekozen voor Windows 8 maar voor Windows 7 en Office 2010. Als zorginstelling willen en kunnen we namelijk niet vooroplopen, eerst moeten de ‘kinderziektes’ uit een product zijn en daarnaast werken we met specifieke zorgapplicaties die nog niet allemaal compatible zijn met Windows 8”.

Kun je wat meer vertellen over hoe het Windows 7 project verloopt?
“Het project is momenteel in de afrondende fase en bestond uit het migreren van 800 werkplekken naar Windows 7 en Office 2010. Ook is onze Citrix omgeving geüpgraded naar versie 6.5 en is een Windows 2008 R2 server omgeving ingericht. Het project bestond uit verschillende deelprojecten. Zowel door Kempenhaeghe als Ictivity is de overall verantwoordelijkheid bij één persoon belegd. Hier hebben we veel profijt van gehad. Doordat er duidelijk over en weer gecommuniceerd werd en er veel betrokkenheid was, konden we vroegtijdig problemen signaleren en oplossen. Door de uitgebreide voorbereiding met de projectleider van Ictivity hebben we de vruchten geplukt. Het goede programmamanagement fungeerde voor mij als de ‘olie’ in het hele project. Bij aanvang van het project zijn we beiden zoekende geweest naar ‘hoe’ we het project vorm moesten geven. We vonden elkaar niet meteen, maar dankzij de open communicatie, het wederzijdse vertrouwen en de klik van onze IT afdeling met de consultants van Ictivity is dit project succesvol geweest.”

Wat waardeer je aan Patrick?
“Samen kijken we welke oplossingen het beste passen. Ik waardeer het met name dat Patrick openstaat voor een andere aanpak als dat nodig is én zijn bereidheid om samen tot een goede oplossing te komen. We zijn heel open over en weer en die openheid zorgt ervoor dat zaken goed verlopen, dat is de key voor ons succes. De afgelopen jaren is mede daardoor de samenwerking uitgegroeid tot een volledig partnership.”

Zijn er aandachtspunten?
“Een aandachtspunt voor ons samen is om de horizon nog meer vooruit te schuiven zodat we vroegtijdig ontwikkelingen & projecten signaleren. Hier zijn we afgelopen jaar voorzichtig mee begonnen en we gaan dit gestructureerder aanpakken met onze eigen meerjaren kalender en het accountplan van Ictivity”.

Patrick van der Meer over Rob Santegoeds

Heb je nog aanvullingen over het laatste Windows 7 project?
“Mijn leermoment in dit project was mijn betrokkenheid. Door mijn betrokkenheid ben ik in de beginfase teveel gaan trekken aan de beheerorganisatie, wat over en weer wat irritaties opriep. Door hierover eerlijk te communiceren zijn de verstandhoudingen weer rechtgetrokken. Er heerst nu een heel prettig wederzijds respect en vertrouwen”.

Hoe verloopt je partnership met Kempenhaeghe?
“Van beide kanten respecteren we wat mogelijk is. Zaken die beter kunnen pakken we gelijk op. Als er spreekwoordelijke ruis op de lijn ontstaat in een project wordt dit gelijk aangepakt. Voor mij was het de kers op de taart dat Rob mij ook het Citrix project gunde. Dat was voor mij een teken van vertrouwen en de bevestiging dat het vertrouwen ook echt goed zit, want dat is waar partnership om draait; het samen doen van dingen voor de langere termijn. Het is geven en nemen.”

Wat waardeer je in Rob en waarom klikt het zo goed tussen jou en Rob?
“Ik merk bij Rob nooit de last op zijn schouders. Hij straalt een fijne rust uit in hoe hij zijn functie uitvoert. Rob is gedegen en goed met zijn vak bezig en we kunnen heel makkelijk communiceren en respecteren elkaars belangen. Beiden zijn we rustig en niet van de ‘poeha’.”