Door vakmanschap van de technische consultants en de projectleider van Ictivity zijn wij als IFV volledig ontzorgd in dit migratietraject. Ictivity heeft zich onderscheiden door adequaat in te spelen op de dynamiek die een migratie- en integratietraject als deze met zich meebrengt” aldus Leon Visser, hoofd I&A bij IFV

Per 1 januari 2013 is het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) opgegaan in het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hiervoor zijn de ICT middelen van het Nbbe naar het IFV over gebracht. Als jarenlange partner van het IFV kreeg Ictivity, de opdracht om dit in goede banen te leiden.

Het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) is als zelfstandig bestuursorgaan op 1 april 1994 opgericht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Nbbe heeft als taak zorg te dragen voor de ontwikkeling, organisatie en de afname van alle rijksbrandweerexamens.

De overgang van Nbbe naar IFV bestond uit 3 fasen:
Fase 1: Voorbereidingsfase
Fase 2: Migratiefase
Fase 3: Nazorg

De voorbereidingsfase

Dit betrof het uitbreiden van de IFV ICT omgeving om de data en applicaties van het Nbbe te kunnen bevatten. Dit ging vooral om de centrale opslagfaciliteit en de VMware server- en desktopvirtualisatie omgeving. Het Nbbe gebruikte op Microsoft gebaseerde ICT faciliteiten via een hostingpartner (outsourcing). De hostingpartner leverde images aan van alle servers die Ictivity importeerde in de VMware omgeving van het IFV.

De migratiefase

Ictivity migreerde alle gebruikersdata en e-maildata (Microsoft Exchange) van de provider naar de IFV omgeving. Om risico’s te vermijden werden alle migratieacties voorafgegaan door proefmigraties.

Onderschat de nazorg niet

Nazorg is een vaak onderschatte activiteit. Direct na het migratieweekend verleende Ictivity 3e lijns nazorg. Dit betekent dat Ictivity de systeembeheerders na de migratie on-site ondersteunde. Dit maakte het mogelijk om eventuele restproblemen direct op te lossen. Ictivity is van mening dat adequate nazorg cruciaal is voor een succesvol migratieproject.

Resultaat & Samenwerking

Het gehele ICT migratie project is binnen budget afgesloten. De Nbbe gebruikers zijn zeer tevreden met de nieuwe werkplek en de soepele migratie die zonder restpunten is voltooid. Een gedegen plan van aanpak en migratieplan zijn hiervoor een uitstekende basis geweest. De duidelijke rolverdeling tussen de projectleiders van het IFV en Ictivity is een tweede succesfactor.

De Nbbe medewerkers maken nu gebruik van een virtuele desktop van het IFV. Hiermee benaderen ze naar volle tevredenheid de Nbbe data en applicaties die volledig zijn geïntegreerd in de ICT omgeving van het IFV.