Nieuw thuis voor Nederlands bureau brandweerexamens

Door vakmanschap van de technische consultants en de projectleider van Ictivity zijn wij als IFV volledig ontzorgd in dit migratietraject. Ictivity heeft zich onderscheiden door adequaat in te spelen op de dynamiek die een migratie- en integratietraject als deze met zich meebrengt” aldus Leon Visser, hoofd I&A bij IFV

Per 1 januari 2013 is het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) opgegaan in het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hiervoor zijn de ICT middelen van het Nbbe naar het IFV over gebracht. Als jarenlange partner van het IFV kreeg De Ictivity Groep, hierna te noemen Ictivity, de opdracht om dit in goede banen te leiden.

Het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) is als zelfstandig bestuursorgaan op 1 april 1994 opgericht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Nbbe heeft als taak zorg te dragen voor de ontwikkeling, organisatie en de afname van alle rijksbrandweerexamens.

De overgang van Nbbe naar IFV bestond uit 3 fasen:
Fase 1: Voorbereidingsfase
Fase 2: Migratiefase
Fase 3: Nazorg

De voorbereidingsfase

Dit betrof het uitbreiden van de IFV ICT omgeving om de data en applicaties van het Nbbe te ku