Gemeente Langedijk legt met Windows 8 solide fundament voor de toekomst

Met de trend dat de centrale overheid steeds meer zaken belegd bij de gemeenten is het voor de gemeente Langedijk* van belang dat ze een hogere mate van flexibiliteit en beheersbaarheid realiseert voor medewerkers en de organisatie.

In 2012  heeft de Gemeente Langedijk samen met  ICT dienstverlener Ictivity alle 230 werkplekken gevirtualiseerd. Een vervolgstap hierop is het invoeren van het Windows 8 operating system. Bij de migratie naar Windows 8 is gebleken hoe efficiënt en flexibel de huidige VDI omgeving is. De migratie is dan ook 60% sneller gelopen dan traditioneel het geval is. Er is bewust gekozen voor Windows 8 vanwege de interface en de mogelijkheid van de Windows app-store voor het aanbieden van applicaties.

In slechts 5 dagen migratie naar Windows 8
“In slechts vijf dagen tijd hebben wij, dankzij de huidige VDI omgeving, de invoering van het Windows 8 operating system als Proof of Concept (POC) weten te realiseren. Het VDI concept van de gemeente Langedijk leent zich dus om eenvoudig en snel naar een nieuw operating system als Windows 8 en Office 2013 te gaan.” legt Martin Hartendorp, Informatiemanager bij de gemeente Langedijk uit.
Raymond Anchelon, Servicemanager bij de gemeente Langedijk vervolgt “normaal gesproken is een migratie naar een nieuw OS een hele opgave die een veel langere periode in beslag neemt”.

Behaalde voordelen
“Door de investeringen in onze VDI omgeving hebben we bewezen voordelen weten te behalen. Ten eerste hebben we minder IT middelen nodig en ten tweede hebben we aanzienlijk minder beheerlast door de stabiliteit van de infrastructuur. Dit laatste resulteert er in dat we geen externe beheer inhuur meer nodig hebben, dit scheelt ons ruim € 30.000,- op jaarbasis. Ook hebben we onze verstoringen & tickets gereduceerd tot nagenoeg nul” geeft Martin aan.

Raymond vult aan: “Daarnaast leent Windows 8 zich uitstekend om in de toekomst klaar te zijn voor Het Nieuwe Werken en BYOD en weten we nu dat we relatief snel en eenvoudig kunnen migreren naar een ander operating system en Office versie”.

Sparringpartner
Gevraagd naar de samenwerking zegt Raymond “We maken al jaren gebruik van de specialisten van Ictivity. Gezamenlijk hebben we de afgelopen jaren het fundament gelegd voor onze huidige IT omgeving. De samenwerking voor het Windows 8 project was echt geweldig. Van voorbespreking & inventarisatie tot aan de uitvoering en oplevering toe is de migratie uitstekend verlopen. Het belangrijkste hierin was het wederzijdse vertrouwen en het zijn van een sparring- en kennispartner door Ictivity”.

Toekomstplannen
Over de toekomstplannen vertelt Martin het volgende: “we gaan ons focussen op de regionale ontwikkelingen en mogelijke vormen van samenwerking in de regio. En natuurlijk gaan we de IT trends volgen waar mogelijk. Ook willen we de ICT van de gemeente Langedijk op de spreekwoordelijke kaart zetten”.

Raymond vult aan: “Medio 2014 willen we het testen van alle applicaties in combinatie met Windows 8 afgerond hebben en vervolgens gefaseerd uitrollen. Vanwege de verwachte impact op de gebruikers gaan we onze gebruikers intensief betrekken bij de uitrol. Denk hierbij aan het vooraf inventariseren van de behoeften, het houden van inloop trainingen voor Windows 8 en Office 2013. Daarnaast gaan we een aantal “key users” aanstellen die Windows 8 gaan testen. Deze key user wordt vervolgens het aanspreekpunt voor zijn/haar afdeling zodat we het werken met Windows 8 ook voor de gebruikers laagdrempelig maken”.
——————————————————————————————————————–
* Over gemeente Langedijk: referentie windows 8
Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente. Langedijk bestaat uit zes verschillende dorpen, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Sint Pancras en Koedijk met ieder hun eigen karakter. Elektronische dienstverlening neemt een prominente plaats in.
Het IT Landschap bestaat uit:
• Aantal software applicaties: 130
• Omvang IT afdeling: 6 medewerkers
• Aantal virtuele desktops: 230
• Aantal thuiswerkplekken: 60