Gemeente Langedijk legt met Windows 8 solide fundament voor de toekomst

Met de trend dat de centrale overheid steeds meer zaken belegd bij de gemeenten is het voor de gemeente Langedijk* van belang dat ze een hogere mate van flexibiliteit en beheersbaarheid realiseert voor medewerkers en de organisatie.

In 2012  heeft de Gemeente Langedijk samen met  ICT dienstverlener Ictivity alle 230 werkplekken gevirtualiseerd. Een vervolgstap hierop is het invoeren van het Windows 8 operating system. Bij de migratie naar Windows 8 is gebleken hoe efficiënt en flexibel de huidige VDI omgeving is. De migratie is dan ook 60% sneller gelopen dan traditioneel het geval is. Er is bewust gekozen voor Windows 8 vanwege de interface en de mogelijkheid van de Windows app-store voor het aanbieden van applicaties.

In slechts 5 dagen migratie naar Windows 8
“In slechts vijf dagen tijd hebben wij, dankzij de huidige VDI omgeving, de invoering van het Windows 8 operating system als Proof of Concept (POC) weten te realiseren. Het VDI concept van de gemeente Langedijk leent zich dus om eenvoudig en snel naar een nieuw operating system als Windows 8 en Office 2013 te gaan.” legt Martin Hartendorp, Informatiemanager bij de gemeente Langedij