Virtualisatie

De laatste jaren is er steeds meer sprake van een verregaande flexibilisering in het gebruik van de ICT middelen. ICT middelen dienen op ieder moment (dus ook buiten kantoortijd) vanaf een willekeurige plaats beschikbaar te zijn. Daarnaast willen we een slagvaardige ICT omgeving waarmee we snel en gemakkelijk kunnen meebuigen met de snel veranderende eisen van de organisatie. Virtualisatie technologie helpt de ICT beheerafdeling om aan alle eisen te voldoen, waarbij gegevensbeveiliging gewaarborgd is en de ICT omgeving als geheel goed beheersbaar blijft.

Virtualisatie richt zich niet meer nadrukkelijk op hardware consolidatie. In plaats daarvan spelen andere zaken zoals flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid een grote rol. De nieuwe virtualisatievormen zijn daardoor enorm krachtige hulpmiddelen bij het beantwoorden van de eisen van de Interne ICT Consument. Ictivity biedt professionele support op hoog niveau en over de volle breedte voor iedere virtualisatieomgeving! Daarbij vinden wij teamwerk van groot belang. Het beste resultaat wordt behaald door een combinatie van organisatiekennis en onze kennis en expertise op virtualisatiegebied.

Plan van aanpak virtualisatie

Ictivity kent als geen ander de kracht van virtualisatie. Wij ondersteunen organisaties al jaren bij het optimaliseren van de ICT middelen met behulp van virtualisatietechnieken. Wij hanteren daarvoor een aanpak waarmee we organisaties van begin tot eind begeleiden.

 1. Business case

  Iedere implementatie gebeurt op basis van een gedegen business case. Wat levert virtualisatie precies op voor een organisatie? En weegt dat voldoende op tegen de investering die met virtualisatie gemoeid is? Het resultaat is een goed gewogen en gefundeerde beslissing om al dan niet virtualisatietechnologie te implementeren.

 2. Ontwerp & advies

  Als de business case uitwijst dat virtualisatie meerwaarde heeft, is het zaak om het juiste technische ontwerp te bepalen. Ictivity ontwerpt en adviseert daarvoor een oplossing die past bij een specifieke omgeving.

 3. Implementatie

  Het ontwerp is de basis voor de implementatie van een virtualisatieomgeving. Dat gebeurt op basis van een projectmanagement methodiek die garandeert dat een technische oplossing volgens plan, op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. Uiteraard heeft de gebruikersorganisatie zo min mogelijk last van de werkzaamheden en levert Ictivity goed leesbare systeemdocumentatie op.

 4. Training

  Kennis is de basis om een nieuwe omgeving goed te kunnen beheren. Ictivity biedt in eigen beheer technische trainingen voor alle mogelijke virtualisatie technieken.

 5. Beheer omgeving

  Als dat gewenst is neemt Ictivity het beheer van een virtualisatieomgeving gedeeltelijk of geheel over in een managed vorm. Dat kan in een combinatie van on-premise beheer, telefonische ondersteuning, helpdesk diensten en monitoring.

Dominique Frison - account manager Ictivity
Een onafhankelijk advies over virtualisatie?

Dominique Frison, account manager

Stuur een e-mail 088-4284848