TeamEase

Veel organisaties maken gebruik van Microsoft Teams. Met het gemak waarmee medewerkers online kunnen samen werken ontstaat vaak ook een wildgroei in Teams kanalen. Om meer overzicht te houden én de uitrol van Teams sites te vereenvoudigen ontwikkelden we de app TeamEase.

Meer informatie Contact

Gebruiksgemak en toch grip 

Veel organisaties hebben het gebruik van Microsoft Teams als onderdeel van Microsoft 365 omarmd. Daarmee groeit het aantal Team sites en kanalen dat in gebruik is in een hoog tempo. Zonder afspraken over het succesvol gebruik van Teams en het aanmaken van nieuwe sites ontstaat al snel een wildgroei die voor de IT-afdeling moeilijk te beheren is. Vooral bij een ‘open’ inrichting waarbij iedereen een Team kan aanmaken. Dubbele namen, eigenaren zijn niet meer werkzaam of Team sites worden niet meer gebruikt. Kortom, je verliest grip. Kies je voor een meer gecontroleerde aanpak, dan dien je als medewerker in veel gevallen een aanvraag te doen bij de IT-afdeling. Vaak is de doorlooptijd dan langer dan je zou willen. Dat kan makkelijker

Microsoft Teams

Standaard framework

Met TeamEase vereenvoudigen en standaardiseren we de uitrol van Teams sites. Als gebruiker kun je direct zien of een Team al bestaat. Bestaat het Team al? Dan word je eenvoudig lid. Zo niet, dan maak je met TeamEase eenvoudig een nieuwe Team site aan. TeamEase maakt namelijk gebruik van een standaard framework om de uitrol te vereenvoudigen. Op het moment dat een medewerker een Team aanvraagt krijgt een key-user of afdelingsmanager direct via Microsoft Teams een melding om de nieuwe aanvraag te beoordelen. Door op akkoord te klikken wordt op de achtergrond het Team op basis van een vaste format aangemaakt en binnen enkele minuten aan de medewerker beschikbaar gesteld. 

TeamEaseOntdek de voordelen

Naast dat Teams voortaan op een uniforme wijze worden aangemaakt, heeft het gebruik van TeamEase nog meer voordelen: 

  • De Teamsite wordt centraal volgens een standaard proces aangevraagd 
  • De nut en noodzaak wordt beoordeeld voor het aanmaken
  • Security- en benamingsregels worden toegepast 
  • De doorlooptijd wordt tot een minimum beperkt 
  • De kans op fouten wordt geminimaliseerd  
  • Meer grip! Er ontstaat geen wildgroei meer van Teamsites 

 

Microsoft Power PlatformHaal meer uit het Microsoft Power Platform

TeamEase is, net als de Meldingen App en de Bezoekersregistratie App, een mooi voorbeeld van de krachtige mogelijkheden van het Microsoft Power Platform. De App is namelijk ontwikkeld binnen het Microsoft Power platform en mag gebruikt worden binnen de Microsoft 365 suites. De app combineert Power Apps, Power Automate en SharePoint. Veel organisaties hebben deze licenties al in huis, maar maken daar nog beperkt of helemaal geen gebruik van. Zonde toch? TeamEase richten wij voor een vaste prijs voor je in op jouw eigen Microsoft Tenant omgeving. 

Aan de slag!

Direct aan de slag met TeamEase of wil je een korte demo van deze oplossing? Meer weten over de mogelijkheden van het Microsoft Power Platform? Of heb je nog andere vragen neem dan contact met ons op.

Robin Wijnen
Meer weten over TeamEase?
Stuur een e-mail 088-4284848