ASK Security

Veel IT afdelingen zijn nog zoekende naar de optimalisering van security. Hiervoor heeft Ictivity ASK Security ontwikkeld. Met ASK Security krijg je direct inzicht in de kwetsbaarheden binnen je organisatie!

Meer informatie Contact

Advies, Sparring en Kennis Security

ASK staat voor Advies, Sparring en Kennis. Op regelmatige basis gaan onze Security specialisten met je in gesprek en houden periodiek de IT-omgeving van jouw bedrijf tegen het licht. Met behulp van bewezen tooling geven we je inzicht in de kwetsbaarheden op basis van data uit de bedrijfsinfrastructuur, de netwerkinfrastructuur en Microsoft Office 365 of Azure. Uiteraard helpen we deze uitkomsten analyseren, geven we uitgebreide adviezen ter verbetering en monitoren we de geïmplementeerde verbeteringen.

Kennis laptop

Kennis en expertise

Door gebruik te maken van de Ictivity ASK Security dienstverlening vinden, op reguliere basis, periodieke bezoeken plaats en worden kennis, expertise en ondersteuning toegevoegd aan je eigen beheer team. Periodiek worden de besproken aandachtsgebieden geanalyseerd en helder gerapporteerd. Het uitgangspunt voor de periodieke bezoeken zijn de assessments met de bijbehorende adviezen en uitkomsten.

ASK security

Verklein de kans op kwetsbaarheden

Door de tijdige probleemsignalering en het in kaart hebben van kwetsbaarheden, wordt de kans op calamiteiten en security incidenten binnen je organisatie aanzienlijk verkleind. Bovendien sta je rechtstreeks in verbinding met je vaste technische contactpersonen. Zij kennen de ICT omgeving en kunnen snel tot een analyse of oplossing komen. Ook bij issues en calamiteiten bestaat de mogelijkheid om 24×7 onze hulp in te schakelen.

Medewerker

Wat kun je verwachten?

De ASK Security dienst kent een modulaire opzet. Hierdoor kan deze optimaal worden afgestemd op de specifieke situatie en behoefte van je organisatie. Zo voeren we periodiek een Cyber Security Assessment en een Netwerk Vulnerability Assessment uit. De uitkomsten van deze onderzoeken vertalen we in een management rapportage met bijbehorende aanbevelingen. Tijdens de periodieke bezoeken van een Ictivity Security Consultant wordt de voortgang besproken. Daarnaast komen nieuwe relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging aan bod en beantwoorden we specifieke vragen.

Ontdek direct de voordelen

  • Pro-actieve ondersteuning en probleemsignalering;
  • Bewezen assessment- en rapportagetools;
  • Modulaire karakter afgestemd op specifieke behoefte van jouw organisatie;
  • Verlengstuk en uitbreiding van de eigen beheerorganisatie op het gebied van security;
  • Periodieke bezoeken en peilmomenten
  • Security verbeteringen inzichtelijk en meetbaar;
  • Analyse en advies op basis van Microsoft Secure Score en Azure Secure score;
  • 24 x7 security calamiteitendekking;
  • Derdelijns ondersteuning tijdens storingen en/of calamiteiten;
  • Rapportages inclusief adviezen en aanbevelingen.
Reno van der Looij - IT & ICT advies
Meer weten over ASK Security?

Neem contact met ons op!

Stuur een e-mail 088-4284848