On demand webinar De GDRP bubble: van hype naar praktijk

De nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, de GDPR, is een veel besproken onderwerp. Vaak gaat deze berichtgeving over de inhoud van de wet en wat ons te wachten staat. De meeste organisaties zijn zich er inmiddels bewust van dat er maatregelen getroffen moeten worden om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving, maar worstelen met de implementatie. Nu we de fase van bewustwording voorbij zijn is het tijd om verder te kijken dan de hype en de vertaalslag te maken van de regels uit de wet naar de praktijk.

Ictivity gaf samen met Beschermheren een webinar over dit thema dat