Werknemer verliest dagelijks 8% van zijn tijd aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden

Zowat dagelijks verschijnen er berichten in de media die te maken hebben met het ondeskundig gebruik van ICT middelen. Zo kopten alle dagbladen en internetfora deze maand nog:

“Nederlander verprutst 8% werktijd aan gebrekkige digitale vaardigheden en ICT-problemen”

Onlangs was ook de consumentenbond aan de beurt. Zij “lekten” mailadressen van abonnees, een pijnlijke misser. Maar mag je dat nu de desbetreffende medewerker aanrekenen? Naar mijn mening moeten wij als ICT’ers ons dit ook aanrekenen. We zijn immers druk met het implementeren van nieuwe technologieën en applicaties en vergeten hierbij nog wel eens dat deze ook “echt” gebruikt moeten worden door onze klant: de eindgebruiker. Bij ieder huis-tuin-keuken apparaat krijg je een duidelijke instructie(video) en een quick-reference card over hoe het apparaat te gebruiken.

Kosten: strop van 19 miljard

Op basis van recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse werknemer dagelijks 8% van zijn werktijd verliest aan slecht functionerende ICT en gebrekkige digitale vaardigheden. Omgerekend betekent dit een financiële strop van 19 miljard euro per jaar. Volgens de onderzoekers Dr. Ing. Alexander van Deursen en Prof. Dr. Jan van Dijk zijn de uitkomsten ‘schokkend’ vanwege de omvang en omdat leidinggevenden en werknemers zich nauwelijks bewust zijn van het productiviteitsverlies.
“Er valt veel winst te behalen op dit gebied. Elk uur dat we op een computer werken, verliezen we per persoon bijna 5 minuten”, zegt onderzoeker Alxander van Deursen.

Van Deursen pleitte tijdens de presentatie van het onderzoek op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor meer gestructureerde ICT-trainingen, het verbreden van de rol van helpdesks en het formeler maken van spontane hulp van collega’s, waarbij de mogelijke winst van  training nog zwaar wordt onderschat.

Europees computer rijbewijs voor computer vaardigheden

Om gebruikers digitaal vaardig(er) te maken biedt Ictivity Training een op maat ECDL trainingsprogramma. ECDL is de afkorting van European Computer Driving Licence – het Europees Computer Rijbewijs en is internationaal erkend. Het toont aan dat je daadwerkelijk overweg kunt met de PC en de meest gebruikte software. Op basis van een 0-meting wordt vastgesteld op welk niveau een kandidaat zich bevindt, om vervolgens een maatwerk programma te bepalen.

In hoeverre uw medewerkers computervaardig zijn, is geen enkele discussie meer als zij een ECDL (Start)certificaat kunnen overleggen.

Meer weten?

Wilbert-van-Beek-1 nieuwsbrief1Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor de medewerkers binnen uw organisatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
telefoon: 088 – 428 48 48
mail: [email protected]

Auteur: Wilbert van Beek ( [email protected])