Whitepaper Client Server werkplekconcept

Dit document is een aanvulling op het visiedocument werkplekconcepten, en beschrijft de details van de visie van Ictivity op het client-server concept.

Client Server werkplekconcept

Het client server werkplekconcept is het meest traditionele concept. Het is de manier van werken die werd geïntroduceerd bij het ter beschikking komen van de (MS-DOS) personal computer op werkplekken.

Bij gebruik van het cliënt-serverconcept is een groot deel van de ICT verwerkingskracht fysiek aanwezig in de werkstations op werkplekken. Applicaties zijn op de lokale systemen geïnstalleerd en ook applicaties werken fysiek op die systemen. De systemen bestaan uit traditionele PC’s, ook wel fat-clients genoemd.

Deze manier van werken is vooral ingegeven door de behoefte om gegevens direct (on-line) ter beschikking te hebben en te verwerken. Daarbij geldt dat op dit moment nog steeds de meeste bedrijven en instellingen gebruik maken van het client-server concept.

Ondanks de grote install-base verwacht Ictivity een verschuiving naar een ander, meer gecentraliseerd, werkplekconcept. Daarbij blijft het client-server concept een rol vervullen voor het aanbieden van ICT functionaliteit op specifieke werkplekken. Dit zijn werkplekken die bijvoorbeeld gebruik maken van gespecialiseerde randapparatuur (bijvoorbeeld scanners, PIN apparatuur, medische apparatuur of speciale printers) of bijzondere programmatuur (bijvoorbeeld CAD/CAM of GIS werkplekken).

Deze werkplekken kunnen door de bijzondere hardware en/of programmatuur geen gebruik maken van een gecentraliseerd werkplekconcept. Voorbeelden van dergelijke werkplekken zijn een radiologie afdeling in een ziekenhuis, grafische ontwerpers of klantcontact centra (baliewerkplekken) bij gemeentes.

De verschuiving naar een gecentraliseerd werkplekconcept beperkt de beheersinspanning. Het gebruik van een client-server concept voor bepaalde werkplekken verhoogt deze beheerinspanning weer. Het is dan ook zaak om ook voor de client-server werkplekken een zo veel mogelijk gecentraliseerde beheeroplossing te implementeren.

Dit document beschrijft de visie van Ictivity voor wat betreft de in te zetten client-serveroplossingen en de beheeroplossingen die een zoveel mogelijk gecentraliseerd beheer voor deze werkplekken mogelijk maakt.
Ook hierbij staat de eindgebruiker centraal en bepalen zijn of haar eisen en wensen voor een groot gedeelte het werkplekconcept.

Volledige whitepaper ontvangen

Wilt u de volledige whitepaper ontvangen? Stuur dan een mail met uw verzoek naar info@ictivity.nl

Sparren met een client server expert

Ictivity implementeert al beheeroplossingen voor PC’s vanaf het moment dat deze voor het eerst in een netwerk werden opgenomen. Dat heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd die u in uw voordeel kunt gebruiken. Meer weten over client server oplossingen voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze client server experts:
info@ictivity.nl
088 – 428 48 48

Aanvullende whitepapers over ‘Het Nieuwe Werken’ en de werkplekconcepten:

Dit is de whitepaper over het werkplekconcept Client Server. Ictivity heeft meerdere deel whitepapers over dit onderwerp geschreven.

De deeldocumenten zijn:

NB. Deze white paper wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan (mogelijke) eindklanten van Ictivity, niet aan leveranciers en resellers.